Vedligeholdesplaner og levetidsvurderinger

Vedligeholdelsesplaner og levetidsvurderinger er ikke nødvendigvis det samme, men begge ydelser har elementer fra hinanden.

Om din/jeres ejendom er et parcelhus, eller er på flere etager og opgange kan du få brug for at få udført en vedligeholdelsesplan.

TP Byggesagkyndig ApS, kan udføre en vedligeholdelsesplan – eller en levetidsvurdering på en bygningsdel, alt efter behov.

Hvorfor skulle du/I vælge at få udført en vedligeholdelses gennemgang eller en levetidsvurdering?

W

Giver overblik kommende udgifter, så der kan planlægges ud fra dette.

W

Kan give mere tryghed og overblik.

W

Ved manglende vedligehold falder ejendommens værdi i en salg eller vurderingssituation.

W

Ved manglende vedligehold falder ejendommens værdi i en salg eller vurderingssituation.

W

Ejendomsforsikringerne dækker ikke skader der vurderes at komme fra manglende vedligehold.

W

Nedsæt risikoen for skader – skjulte og synlige.

W

Du har som ejendomsejer og udlejer, pligt til at vedligeholde din bolig.

Brug for en vedligeholdelsesplan?

TP Byggesagkyndig kan udføre din veligeholdelsesplan. Kontakt os i dag for at komme videre!

Mindre ejendomme og parcelhuse

Mange parcelhusejere, vil egentlig gerne have en status på hvordan deres ejendom har det, og hvad der kommer af udgifter.

Jeg kan tilbyde det som jeg kalder en ”Walk & talk” hvor jeg gennemgår parcelhuset fra kælder til kvist, sammen med ejer – hvor ejer noterer hvad der skal laves og hvornår. Jeg giver samtidigt estimater på hvad det vil koste at få udført reparationer og vedligehold. Jeg bruger tiden effektivt på at fugtmåle, kravle og pirke/prikke rund i ejendommen – og du tager noter og evt. fotos.

Jeg får positive tilbagemeldinger på denne ydelse, da den er mere økonomisk overskuelig, da jeg ikke bruger tid på at skive en vedligeholdelsesplan – det gør du selv.

Vi runder undersøgelsen af, med at jeg gennemgår de vigtigste ”fund”. Det vigtigste er, at du har fået et brugbart resultat.

Alt efter ejendommens størrelse vil dette tage fra 3 til 5 timer.

Ejer og andelsforeninger

Hvis du/I er en del af en bestyrelse i en andels- eller ejerforening, så ved i at der altid er noget at lave og tage stilling til!

Bestyrelsen og formanden er blevet pålagt at prioritering af de midler der er til rådighed.

Større administrator firmaer som typisk varetager en andels- eller ejerforening, har samarbejdspartnere som gerne vil hjælpe jer med at bruge jeres penge. Husk at være kritisk, lidt baggrundstjek kan være en øjenåbner.

Hvorfor skulle du vælge mig, frem for et af de større firmaer på markedet?

Jeg er 100% uvildig, hvilket betyder at jeg ikke har nogen form for samarbejde med entreprenører eller andre underleverandører – der er ikke nogen der bestemmer hvad jeg skal mene, og jeg har derfor heller ingen ”kvote” jeg skal nå, for at være en del af et konsortium eller tilsvarende netværk, hvor man forpligter sig til at skaffe arbejde til hinanden. Dette er meget udbredt i branchen.

Jeg kan uføre levetidsvurderinger på udvalgte bygningsdele, og kommer med specifikke udbedringsforslag, så levetiden evt. kan forlægges i en periode, indtil økonomien er på plads til en større renovering.

Det er ikke altid at en andels- eller ejerforening har brug for en stor vedligeholdelses plan.

Ofte ser jer at der er udført en overordnet vedligeholdelse plan, der desværre ikke er realistisk og med fejlvurderinger. 

Ofte udfører jeg følgende ydelser, hvor jeg vurderer levetiden, samt estimer hvad det vil koste at udbedre:

Ejer og andelsforeninger har typisk behov for at få en vedligeholdelsesplan, med hvor der via foto og tekst er vist, hvad og hvor manglen er, samt hvornår forholdet skal/bør udbedres, samt hvad udbedringen koster.

Der er typisk tale om en tilstandsrapport med en tilknyttet prissat handlingsplan (tidsplan).

Kælder:

 • Fugtteknisk undersøgelse, og vurdering at tiltag for at stoppe eller hæmme fugt opstigning/gennemtrængning.
 • Fugtmåling af bjælkelag eller romerdæk op mod lejlighederne i stueplan.
 • Råd og skimmelsvampeundersøgelser
 • Vurdering af brandfare (etagedæk der adskiller kælder og stuelejlighederne)
 • Tiltag for at hindre indtrængende nedbør ved skybrud.

Tagflader:

 • Vurdering af tagflader, inddækninger og tagrender for restlevetid og renoveringstiltag.
 • Undersøgelse via tørrelofter og loftsrum ved fugtindtrængning.
 • Rørføringer i tagfladen (ventilationsrør og faldstammer) samt murede skorstene og ventilationskanaler.
 • Kontrol af evt. manglende ventilation og skimmelsvampevækst grundet manglende ventilation.

Facader:

 • Vurdering af murværk, sokler.
 • Opfugtning af murværk og facader.
 • Sætningsrevner og forskydninger i murværk.
 • Vinduer og fuger og sålbænke

Brug for en vedligeholdelsesplan?

TP Byggesagkyndig kan udføre din veligeholdelsesplan. Kontakt os i dag for at komme videre!