Badeværelser

Undersøgelser af badeværelser og andre vådrum

Badeværelser og vådrum, er typisk de kvadratmeter i en ejendom, der har den højeste omkostning i opførelse og renovering.

Badeværelser og vådrum kan opbygges af mange forskellige materialer, der er mere eller mindre følsomme over for fugt.

Regler og anvisninger på området kan være vanskelige at navigere i.

Tekniske installationer i vådrum, stiller strenge krav til såvel udførelses kvalitet og planlægning for rådgivere og udførende.

TP byggesagkyndig ApS kan afdække hvor og hvorfor skaden er opstået, samt vurdere omfanget af skaden. Udbedringsforløb med de nødvendige fremtidige renoveringstiltag vurderes individuelt fra sag til sag.

I en ejendomshandel, kan en skjult fugtskade føre til store udgifter, hvis der ikke er forsikringsdækning!

I nyere vådrum kan der vådrumsmembran være udført med fejl, og i et tyndere lag end anvisninger og producenter foreskriver (ser oftere end man skulle tro). TP byggesagkyndig ApS, kan udføre præcise målinger af membrantykkelser og derved dokumentere evt. udførelses fejl.

Jeg udfører undersøgelser og vurderinger for private, offentlige myndigheder, samt forsikringsselskaber.

Erfaring, viden og det rigtige måleudstyr – sikrer at du/I får den rådgivning som der er behov for!

Hvad kan TP Byggesagkyndig ApS hjælpe dig med?

W

Kortlægning af skadesomfanget og årsag

W

Forsikringssager/tvister – (også ejer og andelsboliger)

W

Afleveringsforretninger

W

Tilstandsvurdering- levetidsvurdering

W

Andel og ejerlejligheder (boliger)

W

Institutioner, skoler og træningsfaciliteter

W

Rådgivning ved renovering og nybyggeri

W

Fald og hældning på gulvflader

W

Vurdering om korrekt vådrumssikring (måling af membran tykkelser)

Vandtest – Løber vandet mod brusenichen? Nej, desværre løber vandet mod døråbningen.

Måling af lunker samt fald og hældning på gulvflade i badeværelset – her er der både bagfald og en kraftig lunke på gulvet.

Er der udført korrekt bassin virkning på badeværelset? – med det korrekt udstyr kan det undersøges.

17 cm forhøjerrammer på ét gulvafløb er min personlige rekord – men flisearbejdet var pænt.

Brug 9 stk. forhøjerrammer i et afløb er ikke lovligt og kan føre til skader.

Defekte hårde fuger i brusekabine – defekt vådrumssikring var skyld i en vandskade.

Billeder af den dårligst udførte renovering af et badeværelse jeg hidtil har set. Entreprenøren mente, at det var inden for gældende tolerancer.