TP Byggesagkyndig

100% uvildig byggerådgiver for ejere af privat eller offentlig ejendom

Tor Peer Pedersen – 100% uvildig byggerådgiver for ejere af privat eller offentlig ejendom.

Der er mange ting at holde styr på i forbindelse med køb af ny ejendom. Jeg hjælper dig med at skabe et overblik over de ting, du bør være særligt opmærksom på.

Et dårligt indeklima kan medføre uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje, men kan også være årsag til eller forværre alvorlige sygdomme.

Regler og anvisninger på området kan være vanskelige at navigere i. Tekniske installationer i vådrum, stiller strenge krav til såvel udførelses kvalitet og planlægning for rådgivere og udførende.

Kom godt i gang

Kontakt TP Byggesagkyndig med din konkrete opgave