Levetidsvurdering

Mange parcelhusejere, vil egentlig gerne have en status på, hvordan deres ejendom har det, og hvad der kommer af udgifter.

Hvad enten din/jeres ejendom er et parcelhus, eller er på flere etager og opgange kan du få brug for at få udført en vedligeholdelsesplan eller en levetidsvurdering på en bygningsdel.

Walk & talk gennemgang af mindre ejendomme og parcelhuse

Jeg kan tilbyde det som jeg kalder en ”Walk & talk” hvor jeg gennemgår parcelhuset fra kælder til kvist, sammen med ejer – hvor ejer noterer, hvad der skal laves og hvornår. Under gennemgangen giver jeg estimater på, hvad det vil koste at få udført reparationer og vedligehold. Jeg bruger tiden effektivt på at fugtmåle, kravle og pirke/prikke rundt i ejendommen, imens ejer tager noter og evt. fotos.

Jeg får positive tilbagemeldinger på denne ydelse, da den er mere økonomisk overskuelig, i og med at jeg ikke bruger tid på at skrive en vedligeholdelsesplan – det gør du selv.

Vi runder undersøgelsen af, med at jeg gennemgår de vigtigste ”fund”. Det vigtigste er, at du har fået et brugbart resultat.

Alt efter ejendommens størrelse tager en walk & talk gennemgang fra 3- til 5 timer.

”Jeg møder ofte hus- ejendomsejere, der har fået udført en ”gratis” vurdering af deres tag eller facader – her får ejendomsejeren ofte at vide, at den her helt gal med det tag, men de vil selvfølgelig gerne udskifte det”

Ejer og andelsforeninger

Hvis du/I er en del af en bestyrelse i en andels- eller ejerforening, så ved du/I, at der altid er noget at lave og tage stilling til. Bestyrelsen og formanden er blevet pålagt at prioritering af de midler der er til rådighed.

Større administratorfirmaer, som typisk varetager en andels- eller ejerforening, har samarbejdspartnere som gerne vil hjælpe jer med at bruge jeres penge. Husk at være kritisk og indhente flere tilbud på vedligholdelsesopgaver eller renovering.

Ejer- og andelsforeninger har typisk behov for at få en vedligeholdelsesplan, hvor der via billeder og tekst er vist, hvad og hvor manglen er, hvornår forholdet skal/bør udbedres samt hvad udbedringen koster. Der er typisk tale om en tilstandsrapport med en tilknyttet prissat handlingsplan (tidsplan).

Fordele ved en levetidsvurdering

 • Skaber overblik over kommende udgifter, så der kan planlægges og budgetteres på et oplyst grundlag.
 • Kan give mere tryghed og overblik.
 • Forebygger værditab på grund af manglende vedligehold i en salg eller vurderingssituation.
 • Nedsætter risikoen for skader – skjulte og synlige.

Du skal som ejer eller udlejer af en ejendom være opmærksom på, at du har pligt til at vedligeholde ejendommen. Ligeledes skal du være opmærksom på, at ejendomsforsikringer ikke dækker skader, der vurderes at være opstået som følge af manglende vedligehold.

Hvorfor vælge TP-Byggesagkyndig?

Jeg er 100% uvildig, hvilket betyder at jeg ikke har nogen form for samarbejde med entreprenører eller andre underleverandører. Der er altså ikke nogen, der bestemmer hvad jeg skal mene, og jeg har ingen ”kvote” jeg skal nå, for at være en del af et konsortium eller tilsvarende netværk, hvor man forpligter sig til at skaffe arbejde til hinanden. Dette er meget udbredt i branchen.

Jeg kan uføre levetidsvurderinger på udvalgte bygningsdele, og kommer med specifikke udbedringsforslag, så levetiden evt. kan forlægges i en periode, indtil økonomien er på plads til en større renovering.

Typisk udfører jeg følgende ydelser, hvor jeg vurderer levetiden, samt estimerer, hvad det vil koste at udbedre:

Kælder:

 • Fugtteknisk undersøgelse, og vurdering at tiltag for at stoppe eller hæmme fugt opstigning/gennemtrængning.
 • Fugtmåling af bjælkelag eller romerdæk op mod lejlighederne i stueplan.
 • Råd og skimmelsvampeundersøgelser
 • Vurdering af brandfare (etagedæk der adskiller kælder og stuelejlighederne)
 • Tiltag for at hindre indtrængende nedbør ved skybrud.

Tagflader:

 • Vurdering af tagflader, inddækninger og tagrender for restlevetid og renoveringstiltag.
 • Undersøgelse via tørrelofter og loftsrum ved fugtindtrængning.
 • Rørføringer i tagfladen (ventilationsrør og faldstammer) samt murede skorstene og ventilationskanaler.
 • Kontrol af evt. manglende ventilation og skimmelsvampevækst grundet manglende ventilation.

Facader:

 • Vurdering af murværk, sokler.

 • Opfugtning af murværk og facader.

 • Sætningsrevner og forskydninger i murværk.

 • Vinduer og fuger og sålbænke

Brug for en levtidsvurdering?

Du kan drage fordel af at få udført en vedligeholdelsesplan eller en levetidsvurdering på en bygningsdel. Kontakt os i dag for at komme videre!