Forsikringstvister

Forsikringstvister er som ordet beskriver, en tvist – en uenighed som typisk vil tage udgangspunkt i forskellige holdninger og vurderinger ift. en skade eller fejl på en forsikret ejendom

Jeg har ydet byggeteknisk bistand i mange forsikringstvister gennem årene. Der er én ting, som går igen i alle sager, nemlig at alle sager er forskellige.

Der er typisk 3 forskellige typer forsikringer for ejendomme:

Ejerskifteforsikring

De forhold der er nævnt i en tilstandsrapport/el-rapport, kan man som udgangspunkt ikke søge dækning for, da man som køber var gjort opmærksom på skaden/forholdet da man købte huset/ejendommen.

Det er dog muligt, at forholdet/skaden ikke er beskrevet korrekt, og at der derfor kan være dækning.

Se længere nede på siden, hvor jeg forklarer mere om ejerskiftesager.

Hus/villaforsikring

De forhold der er nævnt i en tilstandsrapport/el-rapport, kan man som udgangspunkt ikke søge dækning for, da man som køber var gjort opmærksom på skaden/forholdet da man købte huset/ejendommen.

Det er dog muligt, at forholdet/skaden ikke er beskrevet korrekt, og at der derfor kan være dækning.

Se længere nede på siden, hvor jeg forklarer mere om ejerskiftesager.

Byggeskadeforsikring

Du har måske købt en ny ejendom, eller ejerlejlighed og der sker en skade i/på de skjulte installationer. Hvis der har været tale om en professionel bygherre og entreprenør, er der ofte tegnet en byggeskadesforsikring. Denne forsikring løber i 10 år, fra afleveringen af ejendommen/ejerlejligheden. Forsikringen følger ejendommen og gælder ved ejerskifte. Typisk dækker forsikringen for fejl, som skjulte installationer og udført arbejde, som er i strid med bygningsreglement og teknisk alment fælleseje.

Tjek dine forsikringer

Der er tilfælde, hvor en sag/skade vil være omfattet af flere forsikringer og det er ikke altid at det gør sagen mere nem.

Byggeskadesforsikring, kan være tegnet, – hvis ejendommen fx et typehus, projektsalg (ejerlejlighed), der er under 10 år gammel, fra afleveringsdatoen.

Forsikringssager hvor der ikke er uenighed

Mine kunder henvender sig også inden, der er en reel tvist og beder om hjælp til at anmelde mulige skader ”rigtigt”, så der spares tid og energi. Det er altid fornuftigt at rådføre sig med en uvildig rådgiver, så man får hele omfanget og følgeskaderne med i første omgang.

I mange tilfælde, kan jeg hurtigt vurdere, om det vil give mening at anmelde sagen eller om de er så mange faktorer, der gør at det vil være spild af tid og energi.

Det kan være svært for lægmand, og i nogen grad også for håndværkere at omfangsbestemme fx. en fugtskade, hvor der kan være skjult skimmelsvampevækst.

Ofte er skadesramte i en situation, hvor der skal træffes en hurtig afgørelse, da man står og skal flytte ind i en ejendom, som er ramt af en mulig skade.

 

Brug for hjælp ved forsikringstvister?

Byggeteknisk bistand er noget TP Byggesagkyndig hjælper med, kontakt os i dag for at komme videre!